بازار فرش دستباف تبريز

بازار فرش دستباف تبريز
  • بازار فرش دستباف تبريز
  • بازار فرش دستباف تبريز
شغل غالب بازار سرپوشيده و تاريخي تبريز مربوط به فرش دستباف يا مصالح آن مي باشد. فرش تبريز شناخته شده ترين فرش در جهان به حساب مي آيد. هنر قالي بافي در تبريز به قبل از دوزان صفويه برمي گردد.10Facebook Twitter
محمد | پنجشنبه 21 اسفند 1393 | 5 سال پیش2159 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید