کویر ورزنه

کویر ورزنه
کویر ورزنه در دسترس ترین کویر به شهر اصفهان است که فاصله ماسه زار تا اصفهان ۱۱۰ کیلومتر است در یک سفر یک روزه می توان از این منطقه دیدار کرد. وسعت تلماسه ها بالغ بر ۱۷ هزار هکتار است و انواع اشکال حاصل فرسایش باد را می توان دید مانند تپه های ماسه ای طولی، تپه های هلالی، هرم های ماسه ای و امواج روی ماسه ها که اصطلاحاً به آنها ریپل مارک گفته می شود و چشم انداز ماسه ها از بالای تلماسه ها بسیار زیبا و بکر به نظر می آید و نوع پوشش گیاهی آن و سکوت زیبای حکمفرما بر آن برای تمام گردشگران روزی زیبا خلق می کند.10Facebook Twitter
حیدر | پنجشنبه 21 اسفند 1393 | 5 سال پیش1353 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
حیدر احمدی ورزنهحیدر احمدی ورزنهعضویت از پنجشنبه 21 اسفند 1393معلم ابتدایی
واژه کلیدیکویرورزنه