عشاير كليبر

عشاير كليبر
عشاير شهرستان كليبر در اوايل پاييز. عشاير كليبر مردمي ساده و بسيار مهمان نواز هستند كه با امكانات كاملاً ابتدايي زندگي مي گذرانند.20Facebook Google+ Twitter
محمد | يكشنبه 24 اسفند 1393 | 5 سال پیش1559 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید