روستاي درند

روستاي درند
  • روستاي درند
  • روستاي درند
كوير در زمستان گاه حال و هواي ديگري دارد وقتي يكدست سفيد و همگون ميشود. در اين كوير زيباي زمستاني هنگامي كه در جاده يزد به طبس از روستاي تاريخي خرانق عبور ميكنيم، پس از طي مسافت كوتاهي تابلويي در سمت چپ جاده ما را فرا ميخواند و خوشامدمان ميگويد به روستايي كه درند ناميده ميشود. جاده ي فرعي اي كه به روستا منتهي ميشود گويي ميان اسمان ميگذرد، آسماني با ابر و برف و گاهي آفتاب... سكوت روستا را در برگرفته است و تنها صداي چشمه اي كه از كوهها آبشار كوچكي ساخته سكوت را در هم ميشكند و پريشان و مست دل رهگذر را ميان آن سكوت جادويي ميلرزاند و چيزي را زمزمه ميكند كه هركس به تناسب حس و حالش حديثي شگرف از آن مستي ميخواند... 20Facebook Twitter
نجمه | يكشنبه 24 اسفند 1393 | 5 سال پیش1876 بازدید5.0 بر اساس 3 رای
نمای ایران | دوشنبه 25 اسفند 1393 | 5 سال پیش10
سپاس
بابک | دوشنبه 25 اسفند 1393 | 5 سال پیش10
تصویر و متن زیبایی است
تقی | چهارشنبه 27 اسفند 1393 | 5 سال پیش10
درود بر شما خانم فرشی، همرزم قدیمی
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی