سنگ نگاره های طاق بستان

سنگ نگاره های طاق بستان
  • سنگ نگاره های طاق بستان
  • سنگ نگاره های طاق بستان
سنگ نگاره های طاق بستان (شماره ثبت تاريخي 34 – 172) محوطه تاریخی تاق‌بستان، در دامنه کوهی به همین نام و در کنار چشمه‌ای در شمال شرقی حاشیه کنونی شهر کرمانشاه قرار دارد. در این محوطه آثاری از دوره ساسانی شامل سنگ نگاره اردشیر دوم و دو ایوان سنگی به نام‌های تاق کوچک و تاق بزرگ وجود دارد. ایوان کوچک در سمت چپ سنگ نگاره اردشیر دوم و ایوان بزرگ در سمت راست ایوان کوچک دیده می‌شود.(عكس شماره يك)00Facebook Twitter
غلامحسین | دوشنبه 25 اسفند 1393 | 5 سال پیش1453 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید