سهم پرندگان از باران

سهم پرندگان از باران
سهم پرندگان از آب باران، چنين سنگ هايي آب باران را در خود ذخيره مي كنند تا پرندگان و برخي جانداران بتوانند با آن تشنگي خود را رفع كنند. اين پديده در كوه هاي شمال شرقي تبريز بسيار به چشم مي خورد.20Facebook Google+ Twitter
محمد | پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 4 سال پیش1058 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید