توسعه فيزيکي روستاها بدون حل مشکلات فرهنگي و اجتماعي بي نتيجه است

توسعه فيزيکي روستاها بدون حل مشکلات فرهنگي و اجتماعي بي نتيجه است
  • توسعه فيزيکي روستاها بدون حل مشکلات فرهنگي و اجتماعي بي نتيجه است
  • توسعه فيزيکي روستاها بدون حل مشکلات فرهنگي و اجتماعي بي نتيجه است
  • توسعه فيزيکي روستاها بدون حل مشکلات فرهنگي و اجتماعي بي نتيجه است
  • توسعه فيزيکي روستاها بدون حل مشکلات فرهنگي و اجتماعي بي نتيجه است
  • توسعه فيزيکي روستاها بدون حل مشکلات فرهنگي و اجتماعي بي نتيجه است
  • توسعه فيزيکي روستاها بدون حل مشکلات فرهنگي و اجتماعي بي نتيجه است
رسيدگي به مشکلات فرهنگي و اجتماعي موجود در روستاها زيربناي توسعه و پيشرفت همه جانبه در آنهاست.متاسفانه علي رغم توسعه فيزيکي در روستاها، آن چنان که بايد و شايد تا کنون اقدامات قابل توجهي را در خصوص حل مشکلات اجتماعي و فرهنگي در روستاها انجام نشده است.ضرورت توجه به حل مشکلات اجتماعي و فرهنگي در روستاها آنچنان است که هرچقدر هم به توسعه فيزيکي و کالبدي روستاها توجه و در مقابل به رفع مشکلات فرهنگي و اجتماعي بي توجهي کنيم، زحمات و امکانات خود را به هدر داده ايم. همه بايد بدانند که دولت به تنهايي نمي تواند تمامي مسائل و مشکلات اجتماعي روستاها را برطرف کند و اقشاري همچون نخبگان ،جوانان و دانشگاهياني که با مردم ارتباط معنوي، فرهنگي و اجتماعي زيادي دارند نقش بسيار خطيري در انسجام بين مردم و فرهنگ سازي دارند.متاسفانه ساليان درازي است که مسائل فرهنگي و اجتماعي روستاها به حال خود رها شده است و لذا توسعه فيزيکي روستاها بدون حل مشکلات فرهنگي و اجتماعي بي نتيجه است.و از سويي ديگر به خاطر کم توجهي به مسائل فرهنگي و اجتماي برخي از رفتارهاي خارج از عرف و بي قانوني ها (نزاع-اعتياد-دزدي و...)رواج پيدا ميکند.حال سئوال اينست که مسئول اين مشکلات و آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي کيست؟ تصاویر مربوط به برگزاری پیاده روی خانوادگی در روستای خان آباد khanabadd.com khanabadd.com www.khanabad.irkhanabad.ir10Facebook Google+ Twitter
تقی | جمعه 29 اسفند 1393 | 5 سال پیش2195 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
عبدل | سه‌شنبه 4 فروردين 1394 | 4 سال پیش00
موافقم . روستا باید روستا بماند و توسعه علمی (آموزش و پرورش مناسب نه شعاری) بهداشت و درمان مناسب داشته باشد مهاجرت اگر معکوس نشود صفر اگر صفر نشود به حد صفر کاهش خواهد یافت
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید