نقاشي هاي ديواري شهر تبريز

نقاشي هاي ديواري شهر تبريز
  • نقاشي هاي ديواري شهر تبريز
  • نقاشي هاي ديواري شهر تبريز
در چند سال اخير نقاشي هاي ديواري متعددي در سطح شهر تبريز زيبايي خاصي به اين شهر بخشيده است. 10Facebook Google+ Twitter
محمد | شنبه 8 فروردين 1394 | 4 سال پیش1371 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید