روستايي كه ميتوانست از زيباترين ها باشد.

روستايي كه ميتوانست از زيباترين ها باشد.
  • روستايي كه ميتوانست از زيباترين ها باشد.
  • روستايي كه ميتوانست از زيباترين ها باشد.
روستاي دره از توابع كاشان است . او در بهار ميخواهد شكوفه ها و زيبايي اش را به رخ بكشاند، اما قد علم كردن از ميان كوهي زباله شايد برايش دشوار مينمايد. پيكر اين روستا حتي در بهار خسته قدمهايي است كه نه براي ستايش طبيعت كه بي اجازه از صاحب بلند مرتبه طبيعت براي پايكوبي با صداي ناهنجار ضبط اتومبيل هايشان به ان قدم نهاده اند و كوهستان و درختان مظلومش را با دود قليان و زباله هاي برگشت ناپذير آلوده ميكنند و آفريدگان خدا را به آتش ميكشند. 20Facebook Twitter
نجمه | دوشنبه 10 فروردين 1394 | 5 سال پیش1352 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
نمای ایران | دوشنبه 10 فروردين 1394 | 5 سال پیش10
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی
دسته بندیسایراصفهان