روستاي مازگان

روستاي مازگان
  • روستاي مازگان
  • روستاي مازگان
روستاي مازگان روستايي زيباست كه در نزديكي قمصر قرار دارد. اين روستا هنوز بكر و دست نخورده باقي مانده و از زباله هاي انبوهي كه در طبيعت ايران يافت ميشود در آن خبري نيست.در روستاي مازگان چشمه هايي پاك و درختاني زيبا وجود دارد.10Facebook Twitter
نجمه | دوشنبه 10 فروردين 1394 | 5 سال پیش1804 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
نمای ایران | دوشنبه 10 فروردين 1394 | 5 سال پیش00
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی