مسجد و مدرسه عمادالدوله

مسجد و مدرسه عمادالدوله
  • مسجد و مدرسه عمادالدوله
  • مسجد و مدرسه عمادالدوله
  • مسجد و مدرسه عمادالدوله
  • مسجد و مدرسه عمادالدوله
  • مسجد و مدرسه عمادالدوله
  • مسجد و مدرسه عمادالدوله
اين بنا در ضلع غربي خيابان مدرس و جوار بازار زرگرها واقع گرديده و ازآثار دوره قاجاريه می باشد.در حال حاضر اين بنا به عنوان مدرسه علوم ديني مورد استفاده است .مسجد به صورت چهار ايواني بنا گرديده و مشتمل بر سردر، صحن، ايوان، شبستان ستوندار و حجره هاي متعدد است . صحن مسجد به ابعاد تقريبي 24×30 متر، در اطراف داراي ايوان ها، حجره ها و دهنه هايي است . ايوان جنوبي صحن که به عنوان ورودي شبستان اصلي نيز محسوب مي شود، از سه ايوان ديگر مرتفع تر و داراي تزيينات غني تري است . ازاره و کف اين ايوان در دوره اخير با سنگ مرمر پوشيده شده است . بخش هاي بالاي ازاره، کاشيکاري است . در ضلع خلفي ايوان، درگاهي قرار دارد که از طريق آن وارد شبستان مستطيل شکلي مي شوند . پوشش طاق و گنبد اين شبستان، بر روي 14 ستون آجري در ميان و ديوارهاي جانبي قرار گرفته است . ديوارها و سطوح پوشش بنا، آجر کاري ساده و به غير از پوشش گنبد جانب محراب، فاقد تزيين خاصي است. در ميانه ضلع جنوبي شبستان، محرابي با تزيينات کاشيکاري تعبيه گرديده است . ستون هاي شبستان داراي مقطع هاي مربع به ابعاد 80×80 سانتي متر هستند که با بريدن گوشه هاي آنها، در ساقه به صورت 8 ضلعي جلوه گر شده اند . کف و ازاره بنا با سنگ مرمر پوشيده شده است . روشنايي شبستان از طريق روزنه هايي که در رأس پوشش شده، تأمين مي شود . در ضلع شمالي صحن مسجد، ايواني کوتاه با برج ساعتي بر بالاي آن و در دو ضلع غربي و شرقي آن، دو ايوان به قرينه همديگر قرار گرفته اند . در اطراف ايوان ها، حجره هاي متعددي تعبيه شده است . نماي رو به صحن ايوان ها و حجره ها با تزيينات کاشي مزين شده است . در ميانه صحن، حوض جديد ساز و در زير آن، زيرزميني واقع است که امروزه محل ورزش طلاب گرديده است . بر روي ايوان شرقي صحن، اتاقکي چوبين ساخته اند . ورودي اصلي مسجد از طريق ايوان شرقي است که با در چوبي بزرگي به راسته زرگرها مرتبط مي شود . بر اساس روايت هاي موجود، در چوبي مزبور، از حرم حضرت علي (ع) به اين مسجد منتقل شده و بدين جهت، به " بقاي شاه نجف " مشهور گرديده و ظاهرا از آثار دوره صفويه است . 30Facebook Google+ Twitter
عدنان | يكشنبه 16 فروردين 1394 | 5 سال پیش1285 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
نمای ایران | يكشنبه 16 فروردين 1394 | 5 سال پیش00
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com