مجموعه بوکن فراشاه

مجموعه بوکن فراشاه
این مجموعه که بصورت دستکند می باشد دارای چندین تالار بزرگ و کوچک با ستون های گلی است که توسط انسان و بصورت دستکند حفر شده00Facebook Google+ Twitter
محسن | چهارشنبه 19 فروردين 1394 | 4 سال پیش1097 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید