مجموعه بوکن فراشاه

مجموعه بوکن فراشاه
این مجموعه که بصورت دستکند می باشد دارای چندین تالار بزرگ و کوچک با ستون های گلی است که توسط انسان و بصورت دستکند حفر شده00Facebook Twitter
محسن | چهارشنبه 19 فروردين 1394 | 5 سال پیش1155 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید