بوستان قیطریه

بوستان قیطریه
بوستان قیطریه یکی از بوستان های شمال تهران است که 160 سال پیش بصورت یک باغ شخصی احداث گردید. این بوستان در گذشته باغی متعلق به خواهر تنی ناصر الدین شاه قاجار بوده و به روایت تاریخ میرزا تقی خان امیرکبیر ساختمانی که اکنون محل فرهنگسرا و کتابخانه پارک واقع شده است را در آن احداث نمود. در ابتدا این باغ بافتی جنگلی داشته است. در سال 1356 به همت شهردار وقت تهران مرحوم دکتر غلامرضا نیک پی که خود نوه دختری ظل السلطان فرزند ناصر الدین شاه بوده است با وقف قسمتی از زمین های موروثی خود و با خرید و تجمیع باقیمانه باغ که در دست ورثه صارم الدوله از نواده های قاجار بود، باغ بزرگ قیطریه را به بوستان تبدیل می کند.10Facebook Twitter
آزاده | چهارشنبه 19 فروردين 1394 | 5 سال پیش1540 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
آزاده عباسیآزاده عباسیعضویت از يكشنبه 16 فروردين 1394