آبشار لیس او فراشاه

آبشار لیس او فراشاه
  • آبشار لیس او فراشاه
  • آبشار لیس او فراشاه
  • آبشار لیس او فراشاه
لیس یا لیز خوردن همان سر خوردن آب در گویش محلی فراشاه است یعنی جایی که آب سر میخورد و به پایین می ریزد00Facebook Google+ Twitter
محسن | چهارشنبه 19 فروردين 1394 | 4 سال پیش1024 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید