جنگل های زاگرس مرکزی

جنگل های زاگرس مرکزی
  • جنگل های زاگرس مرکزی
  • جنگل های زاگرس مرکزی
مناطق وسیعی از استان های واقع در زاگرس مرکزی را جنگل های زیبا و انبوهی فرا گرفته که با فرارسیدن بهار، زیبایی وصف ناشدنی می یابند. شمال خوزستان، غرب و جنوب چهارمحال و بختیاری و اصفهان، شمال فارس، کهکیلویه بویراحمد، لرستان و ایلام محل استقرار این منابع طبیعی زیبا هستند. تصاویر ارسالی مربوط به جنگل های ارتفاعات شیوند در شمال استان خوزستان است.10Facebook Twitter
مهرداد | چهارشنبه 19 فروردين 1394 | 5 سال پیش1532 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند
دسته بندیجنگل ها