طبیعت ایلام

طبیعت ایلام
  • طبیعت ایلام
  • طبیعت ایلام
رودخانه گرازان که در زبان مردم محلی (کردی) ورازان تلفظ می شود رودخانه ای آب شور می باشد که چشمه هایی با آب شیرین به آن سرازیر می شوند. این رودخانه در طاقدیس سمند واقع شده که جزئی از منطقه حفاظت شده دینار کوه می باشد. رودخانه مذکور با عبور از هسته طاقدیس سمند توالیهای سنگ شناسی مربوط به سازندهای ایلام، گورپی و پابده را فرسایش داده و مناظر طبیعی زیبایی را خلق کرده است. عکسهای ارسالی به ترتیب برش ایجاد شده در توالیهای آهک لوفا از سازند گورپی، آبشار ایجاد شده در توالیهای سازند پابده و تپه ماهورهای سازند گورپی در هسته طاقدیس می باشند. عکسها طی عملیات زمین شناسی برای پروژه پایان نامه دکتری زمین شناسی خانم شهریاری از منطقه مذکور تهیه شده است.20Facebook Twitter
سمیرا | پنجشنبه 20 فروردين 1394 | 5 سال پیش1719 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
سمیرا  شهریاری گرائیسمیرا شهریاری گرائیعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389دانشجوی دکتری رشته زمین شناسی