طاقدیس سمند

طاقدیس سمند
  • طاقدیس سمند
  • طاقدیس سمند
سازند گورپی یک واحد سنگ شناسی در زمین شناسی ایران است که به دلیل سنگ شناسی سست خود خیلی سریع مورد فرسایش قرار گرفته و مناظر تپه ماهوری زیبایی به رنگ خاکستری متمایل به آبی ایجاد می کند. از جمله مناطقی که این سازند مورفولوژی بسیار دیدنی را ایجاد کرده است طاقدیس سمند در منطقه حفاظت شده دینار کوه در استان ایلام می باشد. د رمنطقه مذکور رودخانه ورازان با برش دادن سنگهای سازند گورپی مناظر زیبایی خلق کرده است.20Facebook Google+ Twitter
سمیرا | پنجشنبه 20 فروردين 1394 | 4 سال پیش1589 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
نمای ایران | پنجشنبه 20 فروردين 1394 | 4 سال پیش00
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
سمیرا  شهریاری گرائیسمیرا شهریاری گرائیعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389دانشجوی دکتری رشته زمین شناسی