كارگاههاي عبابافي محمديه نايين

كارگاههاي عبابافي محمديه نايين
  • كارگاههاي عبابافي محمديه نايين
  • كارگاههاي عبابافي محمديه نايين
كارگاههاي عبابافي محمديه نايين در دل زمين واقع شده اند و هركدام حاوي چند دستگاه عبابافي هستند كه در قديم پشت هر دستگاه يك نفر قرار ميگرفته است و همگي در يك كارگاه كار ميكرده اند. امروزه برخي از اين كارگاههاي عبابافي احيا شده اند اما افراد هنرمند بسيار اندكي اين حرفه قديم نايين را پاس ميدارند. زيرا بسياري از افراد قديم و استاد در اين رشته در گذشته اند. همچنين واردات نمونه هاي مشابه فضاي زيادي به توليد داخلي اين محصول نميدهد. عبا و لباس در اين كارگاهها از پشم و كرك شتر تهيه ميشود. نمونه اي از اين لباسها به تن جوان در عكس ديده ميشود كه با نجابت و دقت به كار خويش مشغول است و حضور افراد مختلف كه با شوق از اين هنر و هنرمندانش ديدار ميكنند، او را از دنياي خويش بيرون نمي آورد. 10Facebook Twitter
نجمه | جمعه 21 فروردين 1394 | 5 سال پیش1504 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
نمای ایران | جمعه 21 فروردين 1394 | 5 سال پیش10
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی