جنگل های عباس آباد

جنگل های عباس آباد
  • جنگل های عباس آباد
  • جنگل های عباس آباد
از کلاردشت که بسمت عباس آباد سرازیر می شوی در دل جنگی انبوه و زیبا، پیچ و خم جاده را رو به پایین می پیمایی، جنگلی رؤیایی و بی انتها که چشمت هیچگاه از تماشای زیبایی های آن خسته نمی شود.10Facebook Google+ Twitter
مهرداد | چهارشنبه 26 فروردين 1394 | 4 سال پیش1668 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند