خانه بروجردي ها در كاشان

خانه بروجردي ها در كاشان
  • خانه بروجردي ها در كاشان
  • خانه بروجردي ها در كاشان
خانه بروجردي ها در محله سلطان اميراحمد واقع است و در نيمه دوم قرن سيزدهم هجري ساخته شده است. از جلوه هاي خاص اين خانه نقاشي هاي ارزنده و گچ بري هاي آن و همچنين كلاه فرنگي و بادگيرهاي متفاوتي است كه بر روي بام خانه قرار دارد. معمار اين خانه استاد علي مريم كاشاني و باني آن سيد حسن نطنزي از بازرگانان نطنزي مقيم كاشان ميباشد. 10Facebook Google+ Twitter
نجمه | چهارشنبه 26 فروردين 1394 | 5 سال پیش1508 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی