بی زبان

بی زبان
درختان آفريدگان مظلوم و بي زباني هستند كه در اين دوره و زمانه زور ما بيشتر از همه به آنها ميرسد.20Facebook Twitter
نجمه | چهارشنبه 26 فروردين 1394 | 5 سال پیش1416 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
عبدل | چهارشنبه 27 مرداد 1395 | 3 سال پیش00
روزی که طبیعت از ما شکایت کند .
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی
دسته بندیسایراصفهان
واژه کلیدیدرختمسابقه