شهرکدکن از دید ارتفاع

شهرکدکن از دید ارتفاع
شهرکدکن از توابع شهرستان تربت حیدریه در فاصله 150 کیلومتری مشهد مقدس. زادگاه شیخ فریدالدین عطار کدکنی و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی10Facebook Google+ Twitter
مجید | جمعه 28 فروردين 1394 | 4 سال پیش1326 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید