زنگوله سازی (چلنگری)

زنگوله سازی (چلنگری)
  • زنگوله سازی (چلنگری)
  • زنگوله سازی (چلنگری)
داشتن صداي خوب یکی از ويژگي های خاص زنگوله می باشد و بيشترين كاربرد زنگوله ها براي سگ، گوسفند و شتر می باشد. مراحل ساخت يك نمونه كار در صنعت زنگوله سازی مراحل ساخت يك زنگوله : با توجه به اینکه برای ساخت زنگوله بیشتر از آهن آلات و ورق های دست دوم (گالن های قیر)استفاده می شود مراحل ساخت آن به شرح ذیل می باشد مرحله ي اول : جداسازی مقدار ورق قابل مصرف و صاف كردن و شكل دادن زنگوله از يك ورقه ي آهن. مرحله ي دوم: سوراخ كردن بدنه ي زنگوله و متصل كردن لبه ها بوسيله ي ميخ به هم . مرحله ي سوم: گرد كردن و مرتب كردن لبه هاي كار. مرحله ي چهارم: زه گيري و ايجاد لبه براي الحاق به كلاهك زنگوله.در اين مرحله لبه هاي بدنه را با چكش مي كوبند تا نازك تر شود ،اين عمل در هنگام ساخت كلاهك هم انجام مي شود تا لبه ها راحت تر خم شوند و به داخل هم فرو روند. مرحله ي پنجم: ساخت كلاهك زنگوله مرحله ي ششم: ساخت قلاب داخل زنگوله مرحله ي هفتم: ساخت دسته ي زنگوله مرحله ي هشتم: الحاق دسته و قلاب به كلاهك مرحله ي نهم: الحاق كلاهك به بدنه. بوسيله ي زه هايي كه قبلا در بدنه و لبه هاي كلاهك ايجاد شده است. مرحله ي دهم: قرار دادن ورقه هاي نازك برنج داخل زنگوله در مكان هاي اتصال و اضافه كردن تنوكار بمنظور روان تر شدن برنج ذوب شده و كمك به انجام فرايند ذوب ، و قرار دادن آن در كوره كه تقريبا در مدت زمان 5 الي 6 دقيقه فرآيند ذوب و پر شدن شكاف ها بوسيله ي برنج ذوب شده انجام مي شود مرحله ي يازدهم: در اين مرحله دو طرف بدنه ي زنگوله به داخل خم مي شود تا صداي بهتري از آن بگوش برسد.در واقع در اين قسمت دامنه ي آونگ داخل زنگوله بيشتر شده و صداي رساتري شنيده خواهد شد. مرحله ي دوازدهم: الحاق تيرك مياني زنگوله جهت توليد صدا. مرحله ي سيزدهم : سنباده كاري ابزار مورد استفاده در صنعت زنگوله سازی : سندان: پايه اي معمولا از جنس سنگ يا آهن كه در زير كار قرار مي گيرد و در صنعت چلنگري در دو شكل متفاوت و با دو كاربرد متفاوت مورد استفاده قرار مي گيرد. نوعي از سندان كه آهن گداخته روي آن صاف و مسطح مي شود و به شكل دلخواه در مي آيد وتقريبا به شكل يك استوانه ي معمولي است نوع ديگر آن كه به شكل كشيده و داراي ضخامت متفاوت در سطح كار است كه در هر قسمت آن بخشي از كار چلنگري و شكل دهي به آهن انجام مي شود . سمبه: وسيله اي قلم مانند كه در هنگام كار و براي بريدن و يا سوراخ كردن آهن از آن استفاده مي شود ،به اين صورت كه قلم بوسيله ي يك انبر مخصوص گرفته مي شود و با ضربه ي چكش آهن را مي برد و يا سوراخ ميكند.بعضي از قلم ها كوچكترند و در هنگام كار براي استفاده هاي ظريف تر بكار مي رود و با دست گرفته مي شود. انبرها: انبر معمولي : داراي دسته ي بلندي است كه براي داخل و خارج كردن و چرخاندن فلز در كوره استفاده مي شود . انبر قلم گيري : براي گرفتن قلم هنگام قطع آهن گداخته بكار ميرود. انبر سرخم : براي ساختن ابزارهايي مثل گلنگ استفاده مي شود ، به اين صورت كه سرخم انبر كلنگ يا ابزاري شبيه آن را ثابت نگه مي دارد تا بعد از گداخته شدن به وسيله ي چكش به شكل دلخواه در آيد. انبر هاي كوجك: براي گرفتن آهن در هنگام چكش كاري در مراحل بعدي كار و شكل دادن به آن كه در اندازه هاي متفاوتي وجود دارد. كوره: به دو شكل دمي و گازوئيلي در صنعت چلنگري مورد استفاده قرار مي گيرد . كوره ي دمي، شكل سنتي و قديمي كوره هاي چلنگري است كه با سوخت زغالسنگ و يا زغال معدني كار مي كند وابزاري بادبزن مانند را به كار مي اندازد تا دائما كوره را روشن نگه دارد . كوره ي گازوئيلي ،شكل جديد كوره هاي چلنگري كه با سوخت گازوئيل كار مي كند . سنباده: براي صاف و مسطح كردن و از بين بردن ضايعات روي سطح محصول آماده شده كه در دو نوع عاج دار و بدون عاج وجود دارد . چكش: در اندازه ها و شكل هاي مختلف بسته به نوع كاربرد در قسمتهاي مختلف اشكال گوناگون آن مورد استفاده قرار مي گيرد. قيچي : براي بريدن آهن بكار ميرود . مواد مورد استفاده درصنعت چلنگري: • آهن: در اين صنعت معمولا از ضايعات آهن و يا آهني كه قبلا استفاده شده است هم مي توان استفاده كرد . • برنج: كه معمولا از ضايعات آن براي جوش دادن قطعات آهن به هم در مرحله اي كه محصول درون كوره مي رود استفاده مي شود. به اين صورت كه برنج ذوب مي شود و تمام شيار ها را پر مي كند. همچنين سطح داخلي كار را يكسان كرده و در مورد محصولي مانند زنگوله باعث بهتر شدن صداي آن مي شود. • تنوكار: يك نوع ماده ي شيميايي ،به شكل يك گرد سفيد رنگ كه همراه برنج با محصول داخل كوره ميرود .اين ماده براي جوش دادن قطعات آهن به هم در محصولي مثل زنگوله كاربرد دارد كه با آب تركيب شده و روي قطغات برنج و شكاف هاي آهن ريخته مي شود .ماده اي كه شبيه يك كاتاليزور عمل مي كند ورواني و سرعت فعاليت و ذوب برنج را بيشتر مي كند. • زغالسنگ ،زغال معدني و زغال چوب : سوخت كوره است و جهت راه اندازي كوره از آن استفاده مي شود. 10Facebook Twitter
حسن | يكشنبه 30 فروردين 1394 | 5 سال پیش3101 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
حسن  صفریحسن صفریعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389