هاش - فین هرمزگان

هاش - فین هرمزگان
هاش hash همان آسیاب دستی یا دستاس است که با آن گندم و جو آرد میکردند تا نان بپزند . بدست افراد محلی و استاد کار سنگ مناسبی از کو انتخاب و تراشیده میشد بشود آسیاب fincity89.blogsky.com00Facebook Twitter
عبدل | يكشنبه 6 ارديبهشت 1394 | 5 سال پیش1575 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیهاشفینهرمزگان