سواس - فین هرمزگان

سواس - فین هرمزگان
سواس sovas پای ابزاری است بافته شده از سیس sis رشته های بسیار محکمی که کنده و شاخه نخل را پوشانده است درست میشود. استاد کار از سیس ( الیافی بسیار محکم مثل الیاف نارگیل) که از نخل جدا میکنند رشته ای میتابد و سپس بطور استادانه انرا به هم میبافد و برای اینکه الیاف خشن نباشد و پا را ازار ندهد به دور ان الیاف تابیده شده از رشته های برش داده شده پارچه میپیچیدند . این پای ابزار با امدن کفش ها و دمپایی های جدید بدست فراموشی سپرده شده و استادان فن هم تقریبا همگی فوت شده اندfincity89.blogsky.com00Facebook Twitter
عبدل | يكشنبه 6 ارديبهشت 1394 | 5 سال پیش1805 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیسواسفینهرمزگان