جوغن - فین هرمزگان

جوغن - فین هرمزگان
  • جوغن - فین هرمزگان
  • جوغن - فین هرمزگان
جوغن joghan همان هاون سنگی است که از سنگ کوه تراشیده شده است و برای کوبیدن جو و گندم قبل از آسیاب کردن و هر چیزی که نیاز به کوبیدن داشت در آن میکوبند جنس هاون و دسته آن هر دو از سنگ تراشیده میشود. از این ابزار هم دیگر در خانه های امروزی خبری نیستfincity89.blogsky.com10Facebook Twitter
عبدل | يكشنبه 6 ارديبهشت 1394 | 5 سال پیش2259 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیجوغنفینهرمزگان