مشک

مشک
مشک از پوست گوسفند برای نگهداری آب درست میشود و کار یخچال امروزی را میکرده است. با امدن یخچال مشک هم بدست فراموشی سپرده شد . عشایر هنوز از آن استفاده میکنند برای درست کردن دوغ ماست را درون آن ریخته و می جنبانند تا کره آن گرفته و دوغ درست شودfincity89.blogsky.com10Facebook Twitter
عبدل | يكشنبه 6 ارديبهشت 1394 | 4 سال پیش2600 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیمشکفینهرمزگان