رودخانه آب چران (گوکان)

رودخانه آب چران (گوکان)
  • رودخانه آب چران (گوکان)
  • رودخانه آب چران (گوکان)
رودخانه آب چران (گوکان) از سرشاخه های رودخانه کارون که در جنوب غرب مرکز شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان جریان دارد. این رود از گوه کوگان با ارتفاع ۳۰۳۶متر واقع در حدود ۳۳کیلومتری جنوب تا جنوب غرب شهر فریدونشهر سرچشمه می گیرد. آبادی های گوکان، وزوه، کاگونگ و دورک در غرب شهرستان فریدونشهر را مشروب ساخته، در شرق آبادی تلکو با رودخانه آب رودبار به هم پیوسته و به رودخانه آب الکن می ریزد. این رودخانه در مسیر خود رودخانه آب میدانک بالا را دریافت می کند. منشأ رودخانه، نزولات جوی و چشمه ساران مسیر بوده و از آب یخچال های ارتفاعات منطقه نیز تغذیه می گردد. این رود در جهت جنوب شرق به شمال غرب جریان دارد. طول رودخانه ۳۵ کیلومتر، شیب متوسط بستر آن ۵درصد و در مناطق بی کربناته کلسیک و بی کربناته سولفاته جریان دارد 20Facebook Twitter
مهرداد | پنجشنبه 7 خرداد 1394 | 4 سال پیش2087 بازدید3.0 بر اساس 1 رای
عبدل | پنجشنبه 7 خرداد 1394 | 4 سال پیش00
طبیعت زیبا
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند