گل فشانهای جاسک

گل فشانهای جاسک
  • گل فشانهای جاسک
  • گل فشانهای جاسک
  • گل فشانهای جاسک
گل فشان جایی است که گل همراه با آب و گاز از زمین خارج میشود و دانشمندان مطالعات ژئوشیمی روی آن انجام میدهند . از نظر جذب توریسم و خیلی چیزهای دیگر مورد توجه دانشمندان است20Facebook Twitter
عبدل | دوشنبه 11 خرداد 1394 | 5 سال پیش1449 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیگلفشانهایجاسک