برداشت خرما / فین

برداشت خرما / فین
  • برداشت خرما / فین
  • برداشت خرما / فین
  • برداشت خرما / فین
گرت زدست براید چو نخل باش کریم ورت زدست نیاید چو سرو باش ازاد10Facebook Twitter
عبدل | چهارشنبه 14 مرداد 1394 | 4 سال پیش2010 بازدید4.0 بر اساس 2 رای
عطاءاله | جمعه 16 مرداد 1394 | 4 سال پیش00
فین و نخلستان‌های زیبایش
عبدل | جمعه 16 مرداد 1394 | 4 سال پیش00
بله جناب بلیده ئی هارمای خاستی فین
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیبرداشتخرمافین