گدازه های بازالتی منشوری

گدازه های بازالتی منشوری
گدازه های بازالتی منشوری مسیر ماکو به چالدران آواجیق. گدازه ها بصورت شکافی از زمین خارج گشته اند20Facebook Twitter
مجید | شنبه 4 مهر 1394 | 4 سال پیش1975 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
عبدل | شنبه 18 مهر 1394 | 4 سال پیش00
نمایش قدرت و عظمت خدا
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مجید شهریارعضویت از شنبه 4 مهر 1394
واژه کلیدیگدازهمنشوری