دهکده گم شده

دهکده گم شده
  • دهکده گم شده
  • دهکده گم شده
  • دهکده گم شده
  • دهکده گم شده
  • دهکده گم شده
دهکده ای که ناپدید خواهد شد سالیانی است بدنبال دهکدهای گم شده میگردنند.اما هیچ کس به فکر ناپدید شدن دهکدهای زنده نیست. من نامم بلابین بود.... زمانی که دهخدا از من نوشت جمعیتی مید یدم پر شور و صدا پر ذوق و لبریز از بودن به همین شادی نامم را به بلوبین برگرداندند ا ما در پایان سر نوشتم به نام گذشته ام خواهد پیوست. نامی که در هیچ نقشه ای ثبت نشده و د یگرحک نخواهد شد. مرگ از زمانی آغاز شد که این رشته به قیر آغشته شده بنام جاده با آن اتاقکهای فلزی عجول سوار بر چها ر دایره بنام ماشین تنم را زخمی کرد و صدای سکوت طبیعت با شکستن اولین سنگ کف رودخانه برای ایجاد سد بلوبین شکست و شکست ....و خواهد شکست. دل نوشته طبیعت جعفری 10Facebook Twitter
حسن | پنجشنبه 19 آذر 1394 | 4 سال پیش2359 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
نمای ایران | جمعه 20 آذر 1394 | 4 سال پیش00
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
حسن جعفریحسن جعفریعضویت از پنجشنبه 19 آذر 1394
واژه کلیدیدهکدهگم شده