دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه
این دریاچه دومین دریاچه جهان از نظر شوری آب است. نام باستانی آن چیچست می باد .علت تشکیل دریاچه شکستگی بخش هایی از سنگ کره است.00Facebook Twitter
کیان | شنبه 28 آذر 1394 | 4 سال پیش1969 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
کیان ژالهعضویت از پنجشنبه 26 آذر 1394
واژه کلیدیدریاچهارومیه