قبرهای کهن

قبرهای کهن
  • قبرهای کهن
  • قبرهای کهن
  • قبرهای کهن
از این دست قبرها تعدادی در شرق فین و تعدادی بربلندای کوه شمالی مشرف به شهر وجود دارد که قبرهای شرقی در اوایل انقلاب با عملیات راهسازی و .. تخریب شد و تعداد کمی از این قبرها که بالای کوه هست هنوز مانده اند قدمت ان باید دیرینه شناسان با کاوشهای باستانی تشخیص دهند میگویند از زمان پرتغالیها هست . چون قبرهای شرقی ورودی فین مشرف به برجهای دیده بانی قلعه فین واقع میشد20Facebook Twitter
عبدل | جمعه 11 دی 1394 | 4 سال پیش1686 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیقبرکهن