آبگیر

آبگیر
  • آبگیر
  • آبگیر
  • آبگیر
عمق بعضی از این آبگیر ها به بیش از 3 متر میرسد و مردم در قدیم از آب آن برای مصارف شرب استفاده میکردنند . هرکدام از این آبگیر ها در محل دارای نامی است و برای آدرس دادن به همدیگر از آن استفاده میکنند . این آبگیر عمیق در گویش محلی مردم فین (تیرمای) نام دارد اگر در بهار و تابستان باران هم نمیبارید تا تیر ماه آب داشته . و آبگیری دیگر (گاکش) گاوکش . گاوی برای نوشیدن آب رفته و در آن غرق شده بوده و ... و این است قدرت پروردگار که تمام موجودات آب و غذا داشته باشدند20Facebook Twitter
عبدل | دوشنبه 14 دی 1394 | 4 سال پیش1764 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیآبگیر