معدن نمک

معدن نمک
  • معدن نمک
  • معدن نمک
یکی از معادن نمک گرمسار در کنار جاده گرمسار به قم.20Facebook Twitter
مظفر | سه‌شنبه 6 بهمن 1394 | 4 سال پیش1489 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مظفر کشاورزمحمدیانمظفر کشاورزمحمدیانعضویت از شنبه 26 دی 1394
واژه کلیدیمعدننمک