دره تجنود - قاینات

دره تجنود - قاینات
  • دره تجنود - قاینات
  • دره تجنود - قاینات
  • دره تجنود - قاینات
  • دره تجنود - قاینات
مردم این منطقه بعلت داشتن آب فراوان درچندسال قبل اقدام به شالیکاری می کردند .هم اکنون از آب آن دربخش باغداری وکشاورزی گندم وجو و.... استفاده می شود . آب ازدره ای تنگ ونسبتا" طولانی عبور کرده ودردهانه تنگه به مصرف کشاورزی می رسد علیرغم خشکسالی های ممتددرجنوب خراسان آب این منطقه همچنان زیاد می باشد .شنیده ها حاکیست درآینده ازاین آب برای مصرف شرب مرکز استان (بیرجند) استفاده خواهدشد .00Facebook Google+ Twitter
محسن | يكشنبه 12 ارديبهشت 1395 | 3 سال پیش1771 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محسن ملاییمحسن ملاییعضویت از چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395دبیر زیست شناسی علاقمند به طبیعت عکاسی کوهنوردی وفیلم های مستند می باشم .
واژه کلیدیتجنودقاینات