سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدن

سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدن
  • سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدن
  • سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدن
  • سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدن
  • سایت پرورش تکثیر و رهاسازی آهو - کلاته شیخعلی شهراسفدن
این سایت درمجاورت منطقه حفاظت شده شاسکوه و منطقه شکاروتیراندازی ممنوع دق اسفدن درروستای کلاته شیخعلی ایجادشده است .دراین مرکز تکثیر -پرورش ورهاسازی آهو از چندسال قبل جهت احیا این گونه جانوری با تلاش محیط زیست صورت می گیرد امید است بافرهنگ سازی مناسب وهمکاری مردم منطقه این مهم میسر شود .10Facebook Twitter
محسن | يكشنبه 12 ارديبهشت 1395 | 4 سال پیش2035 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محسن ملاییمحسن ملاییعضویت از چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395دبیر زیست شناسی علاقمند به طبیعت عکاسی کوهنوردی وفیلم های مستند می باشم .