روستاهای گزدمو و ملک آباد

روستاهای گزدمو و ملک آباد
  • روستاهای گزدمو و ملک آباد
  • روستاهای گزدمو و ملک آباد
  • روستاهای گزدمو و ملک آباد
جمعیت روستای گزدموطبق سرشماری نفوس ومسکن 1390 74نفر که در25 خانواراسکان دارند . ازروستای ملک آباد اطلاعاتی دردست نیست اما حدود 5-10 خانوار اند .کار اصلی کشاورزی ودامداری است .راه دسترسی شهر خضری-دشت بیاض جاده علی زنگی- فتح آباد-گزدمو حدود 4 کیلومتر خاکی استبقیه آسفالت می باشد .00Facebook Google+ Twitter
محسن | دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 | 3 سال پیش1601 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید