ایران در سوگ قهرمان های آتشنشان مان

ایران در سوگ قهرمان های آتشنشان مان
ای قهرمان های سرزمین ما. ای مردان بزرگ، روحتان شاد و قرین رحمت پروردگار .40Facebook Twitter
نمای ایران | شنبه 2 بهمن 1395 | 3 سال پیش2268 بازدید5.0 بر اساس 3 رای
عبدل | شنبه 2 بهمن 1395 | 3 سال پیش10
با هیچ واژه ای ایثار را نمی توان ستود . خود رفتند که دیگران زنده بمانند . روحشان شاد
آرام | دوشنبه 4 بهمن 1395 | 3 سال پیش10
ستودنی ست ایثارشان و یادشان همیشه در خاطر ما باید زنده بماند شبیه دهقان فداکار روحشان شاد و یادشان جاوید
عدنان | سه‌شنبه 5 بهمن 1395 | 3 سال پیش00
تلاش این آتش نشانها ستودنی است
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید