تفرجگاه قدمگاه

تفرجگاه قدمگاه
  • تفرجگاه قدمگاه
  • تفرجگاه قدمگاه
  • تفرجگاه قدمگاه
  • تفرجگاه قدمگاه
  • تفرجگاه قدمگاه
  • تفرجگاه قدمگاه
چشمه قدمگاه در نزديكي شهر سده در دامنه کوه قدمگاه و در محلي با پوشش گياهي مناسب و محوطه اي سرسبز و درختكاري شده قرار دارد.اين قدمگاه از جمله قدمگاههايي است که امام رضا در مسير حرکت خود از مدينه به مرو در آن توقف داشته و استراحت کرده اند به همين خاطر مورد احترام مردم منطقه است و اعتقاد زيادي به آن دارند وچون داراي آب فراوان و درختان تنومند و کهنسال مي باشد، محل خوبي براي استراحت و تفريح مي باشد.در فصل بهار و تابستان گردشگران زيادي از شهر هاي مختلف بخصوص شيراز، اصفهان، يزد،آباده، اقليد، مرودشت و ... به اين تفرجگاه مي آيند.موقعيت اين چشمه براي ايجاد تاسيسات و زيرساختهاي گردشگري، بسيار مناسب مي باشد.در حال حاضر از چشمه فوق4 رشته جوي اصلي(بادکي-فيلي-موئي-مارجان) منشعب مي شود و پس از دور شدن از سرچشمه، رشته هاي فرعي ديگري را تشكيل مي دهند. اين نهرها ابتدا باغات داخل و اطراف شهر كه بيشتر در قسمت جنوب و جنوب غربي بوده را سيراب و سپس زمين هاي كشاورزي كه بيشتر در سمت جنوب و جنوب شرقي هستند را مشروب مي سازد. در فصل زمستان مازاد آب به رودخانه بالنگان ريخته و از آنجا توسط رودخانة سفيد به رودخانة كر ملحق مي گردد.مساحت تفريحگاه حدود 6 هکتار مي باشد که بر اساس جدول فهرست مناطق نمونه گردشگري فارس زمين مورد نياز براي توسعة آن 100 هکتار مي باشد و سطح عملکرد آن ملي مي باشد10Facebook Twitter
احمد | دوشنبه 16 اسفند 1395 | 3 سال پیش2182 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید