سبد بافه

سبد بافه
  • سبد بافه
  • سبد بافه
  • سبد بافه
  • سبد بافه
ارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است از ترکە های آن کە در فصل بهار برداشت می شود سبدها و وسایلی ا قبیل کندو، سب ماهی گیری،سبد میوە، سبد حمل بار و بسیاری از وسایل مورد نیاز زندگی ساختە می شود. سبدبافی از صنایع دستی پاوە و هورامان است30Facebook Twitter
عدنان | جمعه 20 اسفند 1395 | 3 سال پیش2485 بازدید5.0 بر اساس 2 رای
عبدل | جمعه 20 اسفند 1395 | 3 سال پیش10
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد. چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد . بسیار زیبا و هنرمندانه
نمای ایران | جمعه 20 اسفند 1395 | 3 سال پیش10
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
واژه کلیدیسبدبافی