انبه شاه میوه جنوب

انبه شاه میوه جنوب
  • انبه شاه میوه جنوب
  • انبه شاه میوه جنوب
  • انبه شاه میوه جنوب
میوه انبه حاصل درختان پربار میناب و رودان است در فین این درخت بسیار اندک است 20Facebook Twitter
عبدل | چهارشنبه 2 فروردين 1396 | 3 سال پیش1756 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی