آبشار ملاندر

آبشار ملاندر
یکی از دیدنی های شهرستان پاوە آبشارها هستند این آبشارها گاهی فصلی هستند و گاهی دائمی کە در میان درەهای اطراف پاوە دیدە می شوند یکی از این آبشارها آبشار فصلی ملاندر است کە از ترکیب دو نهربه وجود می آید و با ارتفاع بلندش هر رهگذری را به طرف خود می کشاند10Facebook Twitter
عدنان | شنبه 19 فروردين 1396 | 3 سال پیش2148 بازدید5.0 بر اساس 2 رای
عبدل | يكشنبه 20 فروردين 1396 | 3 سال پیش00
طبیعت زیبای ایران
نمای ایران | يكشنبه 20 فروردين 1396 | 3 سال پیش00
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
واژه کلیدیآبشارملاندر