سرگذشت خرما

سرگذشت خرما
  • سرگذشت خرما
  • سرگذشت خرما
  • سرگذشت خرما
20Facebook Twitter
عبدل | شنبه 18 شهريور 1396 | 2 سال پیش2399 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیسرگذشتخرما