اجرای نخستین نقاشی دیواری با موضوع سنگ نگاره ها در کشور (سنگ نگاره های پیش از تاریخ گلپایگان)

اجرای نخستین نقاشی دیواری با موضوع سنگ نگاره ها در کشور (سنگ نگاره های پیش از تاریخ گلپایگان)
اجرای نخستین نقاشی دیواری با موضوع سنگ نگاره ها در کشور (سنگ نگاره های پیش از تاریخ گلپایگان) توسط پژوهشگر سنگ نگاره ها و نقوش صخره ای، مهندس محسن جمالی10Facebook Twitter
محسن | سه‌شنبه 14 فروردين 1397 | 2 سال پیش3057 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید