برج میلاد در شب

برج میلاد در شب
بعد از رساندن یکی از آشنایان به مقصد به سمت منزل در حرکت بودیم که خانم توجهم را به منظره ای زیبا از شهر جلب کرد. یک تلنگر کافی بود تا ۱۰ دقیقه ای من را مشغول عکاسی و او را وادار به غر زدن کند. البته نتیجه بد نبود و ارزش شنیدن غر ها را داشت.!!!!davasaz.blogfa.com00Facebook Twitter
نادر | يكشنبه 9 ارديبهشت 1397 | 2 سال پیش3582 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید