آسور

آسور
  • آسور
  • آسور
روستایی در دل ارتفاعات سر به فلک کشیده البرز مرکزی، شهرستان فیروزکوه، استان تهران00Facebook Twitter
مهرداد | جمعه 8 تير 1397 | 11 ماه پیش3232 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند