سیر هنر کهن ایران به دیگر نقاط جهان

سیر هنر کهن ایران به دیگر نقاط جهان
  • سیر هنر کهن ایران به دیگر نقاط جهان
  • سیر هنر کهن ایران به دیگر نقاط جهان
طی مطالعات میدانی که بر روی سنگ نگاره های ایران داشتیم، به نمادهایی بر روی دیواره ی کوه ها و دره ها برخورد می کردیم که رد پای آنها بر روی سکه های قدیمی مکشوفه در شبه جزیره کریمه و اوکران هم دیده می شد. برای نگارنده خیلی شگفت انگیز بود، شاید برای شما هموطن هم جالب باشد. با احترام ناصری فرد00Facebook Google+ Twitter
محمد | چهارشنبه 13 تير 1397 | 3 هفته پیش246 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید