شباهت سنگ نگاره های و ایتالیا

شباهت سنگ نگاره های  و ایتالیا
سنگ نگاره های ( نقش های انسان) حکاکی شده در ایران و شبیه آنها در ایتالیا با حالت ها و پیام های همگون. محمد ناصری فرد. Prehistoric Rock Art (Human) of Iran and Italy 00Facebook Twitter
محمد | چهارشنبه 27 تير 1397 | 11 ماه پیش2040 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید